Zagreb, 26. svibnja 2007. - Trajno prikupljati i očuvati povijesnu građu hrvatskog sporta te potaknuti istraživački, stručni i publicistički rad u području povijesti glavne su zadaće Hrvatskog društva za povijest športa (HDŠP), utemeljeno 1991. godine, a koje je u Zagrebu, u subotu 26. svibnja u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) održalo obnoviteljsku skupštine jer je 1997. prestalo s radom. 

Među također bitnim zadaćama koje je Društvo preuzelo na sebe je poticanje nacionalnih sportskih saveza i sportskih zajednica županija i gradova na osnivanje radnih tijela - komisija za povijest sporta, od kojih jedna već uspješno djeluje u Splitu po vodstvom iskusnog sportskog djelatnika i publiciste Mihovila Radje, te uspostaviti suradnju s Leksikografskim zavodom, Hrvatskom olimpijskom akademijom, uredništvom časopisa HOO-a Olimp a koji objavljuje podlistak "Povijesti hrvatskog športa", Hrvatskim športskim muzejom i drugim sportskim muzejskim zbirkama, te uključiti se u djelovanje Međunarodnog društva za povijest tjelesnog odgoja i sporta (ISHPES).

Za predsjednika Društva jednoglasno je izabran Darko Dujmović, a dopredsjednici su Milka Babović i Mihovil Radja. Glavni je tajnik Društva, čije će sjedište biti u prostorijama HOO-a u Berislavićevoj 2, Krešimir Kristić, a članovi Izvršnog odbora su Željko Klarić, Krunoslav Sabolić, Milan Ilić i Ante Drpić.