Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Čop sazvao je kolegij tajnika nacionalnih sportskih saveza sa stručnim službama HOO-a, koji će se održati 18. listopada 2006. godine s početkom u 11 ...

Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Čop sazvao je kolegij tajnika nacionalnih sportskih saveza sa stručnim službama HOO-a, koji će se održati 18. listopada 2006. godine s početkom u 11 sati u sobi 48 Doma sportova. Kolegij tajnika sastojat će se iz dva dijela, a između ostalog na dnevnom redu nalazi se informacija o novim razvojnim programima HOO-a kao i proračunu nacionalnih sportskih saveza za 2007. godinu.

Dnevni red: I dio Kolegija 1. Usklađenje djelovanja NŠS sa Zakonom o športu - informacija 2. Informacija o Upitniku kojeg su dobili svi NŠS vezano uz njihov Proračun za 2007. h. 3. Proračun NŠS za 2007. g. - informacija a. Obrazac Velike športske priredbe b. Obrazac Angažiranje trenera (kvalitetnih i mlađih dobnih kategorija) 4. Individualni programi posebne skrbi o mladima - informacija 5. Angažiranje trenera - informacija 6. Novi razvojni programi HOO - informacija 7. Stavovi i interesi hrvatskih sportašica o ravnopravnosti i obrazovanju - informacija 8. Obrazloženja o podizanju i pravdanju deviznih akontacija za realizaciju programa NŠS-a 9. Prijava sportskih natjecanja u inozemstvu 10. Razno II dio Kolegija NŠS koji imaju sportaše u programu Peking 2008. g. (kao evidentne, te potencijalne "A" ili "B" kandidate). Za taj dio kolegija predviđen je sljedeći dnevni red: 1. Projekt Peking 2008. g. - informacija 2. Proračun za projekt Peking u 2007.g. - plan 3. Zdravstvena skrb sportaša - praćenje zdravstvenog statusa sportaša 4. Stručni rad - analiza namjenskog trošenja sredstava