Ispis

ZAGREB, 1. prosinca 2014. - Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša sazvao je za srijedu 3. prosinca u 11 sati 30. sjednicu Vijeća HOO-a.

 

Na dnevnom redu Vijeća je, između ostalog, očitovanje HOO-a na Nacrt prijedloga Zakona o dopunama Zakona o sportu. Naime, MZOS je od 5. do 20. studenog provelo javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o dopunama Zakona o sportu, čime je pokrenulo inicijativu za izmjenu i dopunu članaka 75. i 76. Zakona o sportu. Člankom 75. važećega Zakona propisane su javne potrebe u sportu na državnoj razini. Također je propisano da programe javnih potreba na državnoj razini na prijedlog Vlade RH donosi Hrvatski sabor, te da krovne udruge sporta u RH predlažu programe zadovoljenja javnih potreba u sportu, svaki u svojoj nadležnosti. Isto tako je propisano da podnositelji podnose izvješće o izvršenju programa javnih potreba te utrošku financijskih sredstava te da su odgovorni za njihovo izvršenje i utrošak financijskih sredstava. Članak 76. propisuje koje su javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u proračunu jedinica lokalne i područne samouprave i Grada Zagreba, tko ih predlaže i koje tijelo ih usvaja.

Članovi Vijeća dobit će informacije o nacrtu Programa javnih potreba u sportu državne razine i proračunu HOO-a za 2015. godinu, a pred njima će se naći i izvješće o izvršenju proračuna HOO-a za razdoblje od 1. siječnja do 24. studenog. (hoo/msč)