ZAGREB 20. travnja 2012. – Na 30. sjednici Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), održanoj 20. travnja 2012. u Zagrebu, članovi su jednoglasno su prihvatili Programsko i financijsko izvješće HOO-a za 2011. godinu.

ZAGREB 20. travnja 2012. – Na 30. sjednici Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), održanoj 20. travnja 2012. u Zagrebu, članovi su jednoglasno su prihvatili Programsko i financijsko izvješće HOO-a za 2011. godinu.

HOO je u 2011. ostvario prihode od 125.330.869 kn, koji su se generirali iz redovnih sredstava Državnog proračuna (6.158.644), sredstava od igara na sreću (106.393.025 kn), marketinških prihoda (10.433.419 kn), prihoda od Olimpijske solidarnosti (1.927.926 kn) te ostalih prihoda (417.855 kn). Uz rashode od 120.207.851 kn ostvaren je višak prihoda u iznosu od 8.019.959 kn. Višak će se trošiti u skladu s proračunom HOO-a za 2012. u kojoj su planirana ukupna financijska sredstva u iznosu od 141.451.888 kuna.

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili izvješće NO-a o poslovanju HOO-a za 2011., prema kojem je HOO poslovao u skladu sa zakonima, aktima HOO-a, aktima Međunarodnog olimpijskog odbora i odlukama Skupštine i Vijeća. Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša naglasio je kako je u Hrvatskoj HOO institucija s najviše stupnjeva kontrole financijskog poslovanja (NO, unutarnja revizija, komercijalna revizija, državna revizija, Hrvatski Sabor) te je među malobrojnim korisnicima državnog proračuna kojima je državna revizija za 2010. dala bezuvjetno mišljenje.

Kroz Razvojne programe I, II/1, II/2, III, IV i V HOO je u 2011. osigurao uvjete za razvoj 342 sportaša, a programom za pripreme nastupa sportaša na OI London 2012. praćeno je i stipendirano 79 evidentnih i potencijalnih olimpijskih kandidata. HOO je osim toga u 2011. sufinancirao rad 77 trenera u kategorijama vrhunskih i kvalitetnih trenera, trenera za ekipne sportove, trenera mlađih dobnih kategorija te za razvoj pojedinog sporta.

Počasni predsjednik HOO-a Antun Vrdoljak od 1. siječnja 2012. prestao je biti član Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), jer je napunio 80. godinu života, te je postao počasni član MOO-a. Time mu je, sukladno propisima Olimpijske povelje, prestao mandat u Skupštini i Vijeću HOO-a. Ivan Škoro, kojem je prestao mandat predstavnika Hrvatskog gimnastičkog saveza u Skupštini, razriješen je, sukladno statutu HOO-a, članstva u Vijeću. Škoru je u Skupštini zamijenio Stevo Tkalčec.

Nakon što je Skupština na prošloj sjednici u prosincu 2011. jednoglasno razriješila Željka Širića dužnosti člana Nadzornog odbora (NO) HOO-a, za novog člana izabran je, među šest kandidata, Tomislav Paškvalin, kojeg je predložio Hrvatski klub olimpijaca i Zagrebački sportski savez.