Zagreb, 25. listopada 2011. - Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša sazvao je 29. sjednicu Vijeća HOO-a koja će se održati u srijedu, 26. listopada 2011. godine u 11.30.

Zagreb, 25. listopada 2011. - Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša sazvao je 29. sjednicu Vijeća HOO-a koja će se održati u srijedu, 26. listopada 2011. godine u 11.30.

Na dnevnom su redu izvješća o izvršenju proračuna HOO-a od 1. siječnja do 30. rujna 2011. godine, o nastupu hrvatske sveučilišne delegacije na 27. ljetnoj Univerzijadi u Kini, kao i o učešću predstavnika HOO-a na međunarodnim skupovima u području marketinga i „sporta za sve“.

Skrbeći o programskim ciljevima Vijeće će odlučivati o izmjenama i dopunama lista korisnika olimpijskog i drugih razvojnih programa u kojima participiraju sportaši i treneri. Na dnevnom redu je i pravo korištenja višegodišnjeg zajedničkog projekta sufinanciranja HOO-a i Hrvatske lutrije sportskih škola u programima sporta na lokalnoj razini, kao i sredstava za projekte sufinanciranja izdavačkih pothvata u sportu.

U skladu s preporukama članova Vijeća o promjenama kriterija za izbor i proglašenje sportaša mlađih dobnih kategorija za nagradu HOO-a „Dražen Petrović“ i godišnji izbor najuspješnijih hrvatskih sportaša i trenera, Vijeće će razmotriti prijedlog radne grupe HOO-a o izmjenama oba pravilnika i isto tako odlučiti o otvaranju javnog natječaja za najveću nagradu HOO-a „Matija Ljubek“ za 2011.

Sjednica Vijeća održat će se u tajništvu HOO-a na Trg Krešimira Ćosića 11 u Zagrebu, a o zaključcima će izvijestiti na web stranicama www.hoo.hr .