ZAGREB, 18. travnja 2011. – Članovi Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), na 28. sjednici održanoj danas u Zagrebu, jednoglasno su prihvatili Programsko i financijsko izvješće HOO-a za 2010. godinu

ZAGREB, 18. travnja 2011. – Članovi Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), na 28. sjednici održanoj danas u Zagrebu, jednoglasno su prihvatili Programsko i financijsko izvješće HOO-a za 2010. godinu.

Financijski rezultat prikazuje raspoloživi višak prihoda za 2011. u iznosu 7.743.895 kuna, a što je rezultat donesenih mjera štednje i opreza u poslovanju 2010. godine kada je došlo do umanjenja redovnih programa nacionalnih sportskih saveza. Umanjeni iznos iznosio je 10 posto te će se isti iznos savezima nadoknaditi u 2011. godini, a što iznosi 4.317.911 kunu. Preostalim iznosom od 3.425.984 kune financirat će se novi razvojni program HOO-a, u okviru Programa V. (Olimpijski program – ekipni sportovi) te za Projekt ZOI Soči 2014.

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili izvješće Nadzornog odbora o poslovanju HOO-a za 2010. godinu, prema kojem je HOO poslovao u skladu sa zakonima, aktima HOO-a, aktima Međunarodnog olimpijskog odbora i odlukama Skupštine i Vijeća.
Glavni tajnik HOO-a Josip Čop podnio je izvješće i o izvršenju proračuna HOO-a za prva tri mjeseca 2011. godine prema kojem je HOO realizirao 19,70 posto (25.562.797 kuna) od ukupnih planiranih godišnjih prihoda, a rashodi su realizirani na razini od 16,98 posto (22.028.752 kuna) u odnosu na godišnji plan. Čop je naglasio kako HOO s 31. ožujkom nema neplaćenih obveza.