Nadzorni odbor u mandatu od 1995. do 2000.

Ivan Jelenčić, predsjednik


Stipe Ćurković
Dražen Orešćanin
Radovan Lipovšćak
Želimir Feitl