Zagreb, 8. veljače 2005. - U utorak 8. veljače 2005. godine u prostorima Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) održan je kolegij tajnika nacionalnih športskih saveza s predsjednikom HOO-a Zlatkom Matešom, direktorima i rukovoditeljima pojedinih ureda HOO-a, a kolegiju je nazočio i ravnatelj središnjeg ureda Porezne uprave Ministarstva financija RH Ivica Mladineo te njegovi suradnici Ksenija Cipek i Božo Lelas. Josip Čop, v.d. glavnog tajnika HOO-a, zbog bolesti nije sudjelovao u radu kolegija. 

 

Uz redovni rad pojedinih službi HOO-a, predsjednik Zlatko Mateša, rekao je u uvodu kako je financijski program za 2005. godinu već usvojen, a financijsko izvješće za 2004. godinu će se krajem veljače naći pred članovima Opće skupštine na usvajanju. Skupštinari će biti upoznati s izvješćem Državne revizije za 2002. i 2003. godinu te s izvješćem komercijalne revizije za 2004. godinu koje je također pri kraju. Sukladno izvješćima i nalozima spomenutih revizija, rekao je Mateša, morat će se uskladiti program rada HOO-a kao što je primjerice uvođenje Interne kontrole. Predsjednik Mateša izvijestio je tajnike NŠS-a kako je novi Zakon o športu, kao iskorak prema boljem, trenutačno na usvajanju u Vladi, nakon čega se upućuje na usvajanje u Sabor RH. Što se tiče pravnog i organizacijskog ustroja HOO-a, radna grupa na čelu s dopredsjednikom Ivom-Goranom Munivranom radi na izmjenama Statuta HOO-a, a s ciljem jačanja položaja skupštine i vijeća te njegova proširenja.

 

Od 1. siječnja 2005. godine na snagu je stupio novi Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak, a također se počinju primjenjivati i odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja i Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja. Ravnatelj Porezne uprave Ivica Mladineo rekao je kako u spomenutom zakonu ima puno izmjena i novina koje se odnose na tri grupe: oporezivanje profesionalnih sportaša, oporezivanje sportaša amatera te oporezivanje sudaca i delegata. Primanja profesionalnih sportaša mogu se oporezivati kao primanja slobodnih zanimanja uz vođenje poslovnih knjiga kao i do sada, ili po novom i povoljnijem kao drugi dohodak. Sportašima amaterima ne oporezuju se sportske stipendije i naknade do 1600 kuna.

 

Novina je oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa na naknade za suce i delegate na natjecanjima amaterskih športskih klubova. Porezna uprava poslala je uputu svojim područnim uredima u RH o oporezivanju primitaka sportaša i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja, a koju su dobili i tajnici NŠS-a sa zadatkom da ju proslijede svojim klubovima. Tajnici NŠS-a, njih oko pedesetak, primili su na znanje izvješća o radu i aktivnostima pojedinih ureda HOO-a s ciljem što bolje međusobne suradnje i razrješenja otvorenih pitanja, a koja su izložili v.d. direktor UNŠS-a Siniša Krajač, v.d. direktor UZOP-a Damir Šegota, direktor marketinga Ranko Ćetković i direktor Informacijskog centra Krešimir Raos, a izvješće je podnio i privremeni ravnatelj Hrvatske olimpijske akademije (HOA) Milan Kolman.