Zagreb, 4. studenoga 2015. – „Proračun HOO-a za 2016. godinu bit će veći za 30-40% u odnosu na 2015., ali to neće opteretiti državni proračun već će se Vladi uputiti zahtjev da se u hitnom postupku izmijeni regulativa u pogledu Pravilnika o utvrđivanju igara klađenja na daljinu što bi u kombinaciji sa postojećim sredstvima od igara na sreću činilo osnovu Financijskog plana HOO-a u Programu javnih potreba sporta državne razine, rekao je danas glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Josip Čop na kolegiju tajnika nacionalnih sportskih saveza.


Objasnio je da će se u postojećoj regulativi tražiti izjednačavanje domaćih i inozemnih priređivača Internet klađenja koji trenutno nisu u ravnopravnom položaju - domaći priređivači internet klađenja imaju obvezu plaćanja poreza , a sami dobitnici plaćaju porez na dobitak, a inozemni nemaju te obveze; godišnje se tu radi o oko 600-800 milijuna kuna, a uvođenjem poreznih obaveza iz tih bih se sredstava uprihodovalo cca 40-60 milijuna kuna namijenjenih sportu ( i krovnim sportskim udrugama).


Tajnici saveza dobili su i informaciju o promjenama Statuta HOO-a proizašlih iz usklađenja sa Zakonom o udrugama, Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sportu. Ista usklađenja dužne su napraviti i sve članice HOO-a, točnije sve sportske udruge, a među koje pripadaju i nacionalni sportski savezi. Usklađenje Statuta HOO-a prihvaćeno je od strane Vijeća HOO-a (na 40. sjednici održanoj 19. listopada), kao i od Gradskog ureda za opću upravu i Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), te se upućuje Skupštini HOO-a na usvajanje (petak, 6. studenoga 2015.). (hoo/gg)