Jednoglasnom odlukom prisutnih članova na 3. sjednici Skupštine nacionalnih športskih saveza (NŠS), održanoj 4. veljače u zagrebačkom hotelu Panorama, prihvaćeni su prijedlozi Pravilnika o kriterijima i mjerilima programiranja i financiranja športa državne razine te Kriterija za vrednovanje športskih programa nacionalnih športskih saveza. Temeljem ovih prijedloga određena su tri kriterija za vrednovanje nekog sporta, a to su sportska kvaliteta, razvijenost sporta te javni status sporta.

 

Predsjednik Skupštine NŠS-a Ivo-Goran Munivrana istaknuo je kako je teško uspoređivati sportove i vrednovati pojedine rezultate, a da svi budu zadovoljni. "Mislim da smo u ovom trenutku ponudili najbolje rješenje," dodao je Munivrana. Prema tim kriterijima sportovi su podijeljeni u tri skupine na osnovu kojih će se pojedini sportovi financirati iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). Na Skupštini NŠS-a bilo je govora i o prijedlogu Programa i finacijskog plana HOO-a za 2002. godinu, te o prijedlogu radnog teksta Zakona o sportu, no glavna rasprava o tim temama održana je na 3. sjednici Opće skupštine HOO-a.