BERLIN, 13. kolovoza 2009. (Hina) - Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) je na svojoj sjednici održanoj u Berlinu u četvrtak donio odluku kako će u program Olimpijskih igara 2012. godine u Londonu uvrstiti ženski boks.

BERLIN, 13. kolovoza 2009. (Hina) - Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) je na svojoj sjednici održanoj u Berlinu u četvrtak donio odluku kako će u program Olimpijskih igara 2012. godine u Londonu uvrstiti ženski boks. Na sjednici se vodila i rasprava o tome koja dva nova sporta predložiti za uvrštenje u program OI 2016. godine, a članovi IO-a su između sedam sportova izabrali golf i ragbi 7.
Konačnu odluku o tome koja dva sporta će biti uvrštena u program OI 2016. donijet će skupština MOO-a koja će zasjedati u listopadu u Kopenhagenu. Tada će biti izabran i grad-domaćin OI 2016.