Zagreb/Rijeka, 19. lipnja 2008. - Na inicijativu Hrvatskog olimpijskog odbora, Rektorski zbor hrvatskih sveučilišta raspravio je prijedlog zakonskih, pravnih, te nastavnih mogućnosti za upis i studi... Zagreb/Rijeka, 19. lipnja 2008. - Na inicijativu Hrvatskog olimpijskog odbora, Rektorski zbor hrvatskih sveučilišta raspravio je prijedlog zakonskih, pravnih, te nastavnih mogućnosti za upis i studiranje vrhunskih športaša pod uvjetima koji pogoduju njihovom pravu na stjecanje visokih znanja. Pod nazivom „Kategorizirani športaši u sustavu obrazovanja“, prijedlog su članovima Rektorskog zbora, na sjednici održanoj 19. lipnja pod predsjedavanjem akademika Daniela Rukavine, predstavile koordinatorica Povjerenstva HOO-a docentica na Agronomskom fakultetu i članica Komisije za skrb o ženama u sportu Romana Caput Jogunica, te članica Povjerenstva i pomoćnica glavnog tajnika HOO-a za pravna pitanja Biserka Vrbek, uz nazočnost državne tajnice za šport Zrinke Kovačević. Povjerenstvo HOO-a sastavljeno iz redova sveučilišnih profesora, sportskih dužnosnika, dužnosnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatske olimpijske akademije, Hrvatskog kluba olimpijaca predlaže niz mjera u uvjetima Bolonjskog procesa, redovnog i e-studija ili srodnih modela kako bi vrhunskim sportašima studiranje bilo usklađeno s zahtjevnim uvjetima razvoja sportske karijere. Rektorski zbor hrvatski sveučilišta podržao je prijedlog i dao preporuku da se o tome potaknu javne rasprave na svim hrvatskim sveučilištima. Među prvima koji će ovu važnu obrazovnu komponentu sporta staviti na dnevni red je Sveučilište u Rijeci. Vijeće veleučilišta i visokih škola ovu će tematiku staviti na prvu sjednicu planiranu u Virovitici 2. rujna ove godine.