ZAGREB, 23. listopada 2009. – U ponedjeljak (26.10.2009. u 11 sati) će se u sjedištu HOO-a u Zagrebu održati Kolegij tajnika nacionalnih sportskih saveza i stručnih službi HOO-a, na čelu s glavnim tajnikom HOO-a Josipom Čopom.

ZAGREB, 23. listopada 2009. – U ponedjeljak (26.10.2009. u 11 sati) će se u sjedištu HOO-a u Zagrebu održati Kolegij tajnika nacionalnih sportskih saveza i stručnih službi HOO-a, na čelu s glavnim tajnikom HOO-a Josipom Čopom.
Glavni tajnici nacionalnih sportskih saveza bit će upoznati sa smjernicama Vlade RH o financijskoj realizaciji redovnih programskih aktivnosti do 31.12.2009.; zatim o prijedlogu proračuna HOO-a u razdoblju 2010-2012. prema naputcima Uprave za šport Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a na dnevnom redu se nalaze i informacije o poništenju izdanih rješenja kategoriziranih sportaša te prijedlog izmjene i dopune pravila razvojnih programa HOO-a.