ZAGREB, 10. listopada 2007. - U nazočnosti predsjednika i glavnog tajnika Hrvatskog šahovskog saveza (HŠS), Stjepana Šurlana i Ervina Sindika, predsjednik i glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i Josip Čop primili su mladog šahistu Ivana Šarića, europskog juniorskog prvaka 2007.

 

U srdačnom razgovoru s darovitim mladićem i njegovim roditeljima koji su ga dopratili iz Splita u Zagreb, čelnici dviju športskih institucija složili su se u pogledu zajedničke potpore mladom sportašu koji, sukladno kriterijima programa, ima mogućnosti biti na listi programa Hrvatskog olimpijskog odbora - Individualne program skrbi o mladima. Konačnu odluku, najavio je predsjednik Mateša donijet će Vijeće HOO-a na 39. sjednici predviđenoj krajem listopada ove godine.

Predsjednik HŠS-a Stjepan Šurlan posebice se zahvalio Hrvatskog olimpijskom odboru na potpori koja je posljednjih godina sustavna i kvalitetna, te naglasio da i namjera da se Šarića prati prema razvojnom programu HOO-a prilog u korist razvoja hrvatskog šaha i njegovog položaja u međunarodnom sportskom okruženju. Sve što je u interesu šaha je dobro došlo, naglasio i dodao da Savez nastoji osigurati vrhunske trenere kako bi rezultati kakve je postigao Ivan Šarić bili i u budućnosti.

Primanju je, uz predstavnike javnih medija, bio nazočan i Željko Kiseljak, direktor Europskog juniorskog prvenstva vrlo uspješnog organiziranog u Šibeniku u rujnu ove godine.