Hrvatski softball savez bit će 2007. godine čak dva puta domaćin Europskoj softball federaciji. Naime, odlukom Kongresa ESF-e, održanog u Sofiji u Bugarskoj, Hrvatskom softball savezu dodijeljeno j...

Hrvatski softball savez bit će 2007. godine čak dva puta domaćin Europskoj softball federaciji. Naime, odlukom Kongresa ESF-e, održanog u Sofiji u Bugarskoj, Hrvatskom softball savezu dodijeljeno je domaćinstvo Europskog prvenstva, skupine B, koje će se održati u srpnju, od 9. do 14, a na kojem se očekuju natjecatelji iz čak 14 europskih zemalja.

Savez je također dobio i organizaciju redovnog kongresa ESF-a iste godine, od 2 do 4. veljače s predstavnicima iz 30 - tak zemalja. «Hrvatski softball savez ova domaćinstva smatra velikim priznanjem koje, dakako, obvezuje. Stoga intenzivno radimo na dovršenju dvaju igrališta na zagrebačkom Jarunu u čemu imamo potporu gradske zajednice.

U sportskom smislu, hrvatski softball ima za cilj upravo na EP na domaćem terenu ući u A skupinu natjecatelja, izjavio je predsjednik Hrvatskog softball saveza Pero Čizmić koji je načelu Saveza već treći mandat.