Sportska dostignuća u međunarodnom sportu spadaju u sam vrh prioriteta Hrvatskog olimpijskog odbora i nacionalnih sportskih saveza nezavisno radi li se o olimpijskom ili neolimpijskom sportu ili disciplini.

Uspješnost hrvatskog sporta u velikoj je mjeri rezultat nastupa sportskih momčadi, sastava i pojedinaca sportaša u međunarodnoj sportskoj konkurenciji, od kadetske i juniorske do seniorske kategorije sportaša. Sportska dostignuća u međunarodnom sportu spadaju u sam vrh prioriteta Hrvatskog olimpijskog odbora i nacionalnih sportskih saveza nezavisno radi li se o olimpijskom ili neolimpijskom sportu ili disciplini.

Uz nastupe hrvatskih sportaša na svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima, te drugim međunarodnim natjecanjima iz kalendara svjetskih sportskih asocijacija, a o čemu skrbe prvenstveno nacionalni sportski savezi, Hrvatski olimpijski odbor ima u izravnoj nadležnosti nastup hrvatske sportske delegacije u nizu olimpijskih priredbi; Olimpijske igre, Olimpijske igre mladeži, Olimpijski festival europske mladeži, kao i na ostalim višesportskim natjecanjima koje u regionalnom sportskom okruženju imaju svoju bogatu i tradicionalnu vrijednost, kao što su Mediteranske igre i Igre mladeži Alpe Jadran, ili su u nastajanju kao što su to Igre mladeži jugoistočne Europe.

Nesporno je da svako od njih na osobit način doprinosi međunarodnoj afirmaciji hrvatskog sporta u svijetu i njegovoj popularizaciji u Hrvatskoj, kao i to da afirmiraju važnost sporta u razvoju društva u cjelini.