Hrvati članovi MOO-a

Trojica su Hrvata kao članovi MOO-a znatno pridonijeli olimpizmu i njegovom nedvojbeno pozitivnom utjecaju na svjetsku zajednicu. Od novije povijesti prema ranim godinama MOO-a to su Antun Vrdoljak, član MOO-a od 1995. do 2012., Boris Bakrač, od 1960. do 1987., i Franjo Bučar, član MOO-a od 1920. do 1946. godine. 

 

Opširnije ...

ANTUN VRDOLJAK prvi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (1991.- 2000.), član Međunarodnog olimpijskog odbora (1995. - 2012. ), počasni predsjednik HOO-a od 2003. te počasni član MOO-a od 2012.

BORIS BAKRAČ , član Međunarodnog olimpijskog odbora od 1961. do 1987. , rodio se 25. ožujka 1912. u Slavonskoj Požegi, a na Tehničkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1936. godine. Od 1944. do kraja rata bio je opunomoćenik Glavnoga štaba partizanske vojske Hrvatske za razmjenu zarobljenika.

FRANJO BUČAR , član Međunarodnog olimpijskog odbora od 1919. do 1927. Promicatelj modernog olimpijskog pokreta na prostorima Hrvatske Franjo Bučar, rodio se u Zagrebu 25. studenoga 1866. godine. Filozofski fakultet, smjer povijest i zemljopis završio je u Zagrebu, a povijesne znanosti doktorirao u Grazu 1897.