Etički odbor

Etički odbor Hrvatskog olimpijskog odbora osnovan je radi razvijanja i modernizacije osnova etičkih pravila u sportu, temeljenih na vrijednostima i principima Olimpijske povelje i Statuta HOO-a.  Odlučuje o povredama temeljenih načela olimpizma zajamčenih Olimpijskom poveljom, povredama olimpijskih vrijednosti, te drugim povredama koje predstavljaju grubo kršenje morala i moralnih vrijednosti u obavljanju sportske djelatnosti. U obavljanju svojih zadaća neovisan je a odlučuje na temelju Olimpijske povelje, Etičkog kodeksa Međunarodnog olimpijskog odbora, Zakona o športu, Statuta HOO-a, te Pravilnika o postupku pred Etičkim odborom i drugih akata HOO-a.Odluka o izboru članova Etičkog odbora 2020.-2024.
Pravilnik o postupku pred Etičkim odborom HOO-a

Članovi Etičkog odbora HOO-a 2020. - 2024.
godine (imenovani 5. listopada 2020.)

 

Članovi Etičkog odbora HOO-a 2016. - 2020. godine (imenovani 6. listopada 2016.) 

 

Članovi Etičkog odbora HOO-a 2012. - 2016. godine (imenovani 12. studenoga 2012.