Od ukupno 71 programske obveze koja je u sklopu djelovanja Hrvatske olimpijske akademije (HOA) bila u planu realizacije u 2006. godini, do 31. listopada tekuće godine realizirane su 52 programske o...

Od ukupno 71 programske obveze koja je u sklopu djelovanja Hrvatske olimpijske akademije (HOA) bila u planu realizacije u 2006. godini, do 31. listopada tekuće godine realizirane su 52 programske obveze, 11 ih je pripremljeno za realizaciju, a do kraja godine ih je planirano realizirati još osam, rečeno je u izvješću predočenom na 3. sjednici Upravnog vijeća HOA-e pod predsjedanjem predsjednika Upravnog vijeća Zlatka Mateše i uz nazočnost članova Josipa Čopa, Srećka Ferenčaka, Franje Prota i Branke Matković te privremenog ravnatelja HOA-e Milana Kolmana.

To se odnosi na realizaciju programa koji proizlaze iz temeljnih načela olimpizma s naglaskom na obrazovnu djelatnost u područjima sporta, međunarodnih stručnih skupova, školovanja sudaca međunarodne kategorije, olimpijske solidarnosti, izdavačke djelatnosti, savjetovanja i seminara.

Upravno vijeće prihvatilo je izvješće o realizaciji programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja kadrova za potrebe sporta u razdoblju od 1. siječnja do 31. srpnja 2006. godine. U spomenutom razdoblju program izobrazbe sudaca međunarodne kategorije uspješno su završila 53 suca iz 10 sportova, tečajeve osposobljavanja i stručnog usavršavanja završilo je 709 kandidata iz 9 sportova, seminare i savjetovanja pohodio je 631 kandidat u 12 sportova, a 15 sportskih udruga i 31 kandidat sudjelovali su na međunarodnim sportskim skupovima.

Također je konstatirano značajno povećanje realizacije programa u prošle dvije godine u odnosu na razdoblje od 2001. do 2004 posebno u obrazovnim programima. Upravno vijeće također je prihvatilo plan i program rada HOA-e u 2007. godini, uz dodatno preciziranje programa koji su u funkciji širenja temeljnih olimpijskih načela usmjerenih na promociju olimpijske ideje među mladima, povezivanja umjetnosti i sporta, olimpijske solidarnosti.

U odnosu na 2006. godinu i planirana sredstva u iznosu od 2 milijuna kuna, u 2007. godini prihvaćen je prijedlog povećanja sredstava u iznosu od 2,5 milijuna kuna, od čega 2,2 milijuna kuna namijenjenih realizaciji novih obrazovnih programa (izobrazba sudaca, tečajevi, seminari, međunarodni stručni skupovi) i 300.000,00 kuna za programe koji se odnose na širenje olimpijskih načela propisanih Olimpijskom poveljom.