Zagreb, 15. prosinca 2021. - Dana 15. prosinca održan je zaključni sastanak partnera i konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Athletes’ friendly education u kojem Hrvatska olimpijska akademija (HOA) sudjeluje od 2019. godine. Erasmus+ projekt Athletes’ friendly education usmjeren je na promicanje dvojne karijere sportaša i potporu inovativnim obrazovnim pristupima i dobrom upravljanju u sportu, te je u skladu s europskom politikom i smjernicama Europske komisije o dvojnoj karijeri sportaša.

 

Naime, prepoznato je da su zahtjevi bavljenja sportom na visokoj natjecateljskoj razini takvi da je sportašima teško uskladiti sportsku karijeru s paralelnim obrazovanjem u drugim područjima te na fakultetu, što ih često čini nedovoljno pripremljenima za tržište rada.
Nositelj projekta je Slovenski olimpijski odbor, a uz Hrvatsku olimpijsku akademiju, partneri na projektu su nacionalni olimpijski odbori Belgije i Portugala, Njemačka olimpijska akademija, Odbojkaški savez Makedonije, Sveučilište u Mariboru, Sveučilište u Rijeci, Europsko sveučilišno sportsko udruženje (European University Sport Association - EUSA Institute).
U skladu s projektom, izabrane obrazovne ustanove prolaze certificiranje i sukladno rezultatima mogu dobiti certifikat ili nagradu Athletes’ friendly education, koja označava da ustanova omogućava bolje uvjete za školovanje sportaša.
Hrvatski partneri na projektu, Hrvatska olimpijska akademija i Sveučilište u Rijeci zajednički su proveli projekt na razini Hrvatske. U Komisiju za dodjelu certifikata imenovani su doc. dr. sc. Saša Ceraj (Hrvatska olimpijska akademija), izv. prof. dr. sc Edvard Tijan (Sveučilište u Rijeci) i dr. sc. Ana Popovčić (Hrvatska olimpijska akademija). Članovi Grupe eksperata na nacionalnoj razini su: bivša sportašica i višestruka državna prvakinja u skoku u dalj - doc. dr. sc. Petra Karanikić sa Sveučilišta u Rijeci, Stjepan Crnokić - viši stručni savjetnik u Ministarstvu turizma i sporta, čije područje rada je potpora vrhunskih sportaša i koji je ujedno i član Komisije za dvojnu karijeru HOO-a, te Davorin Babić s Katoličko bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dugogodišnji istaknuti sportski djelatnik.
Ekspertna grupa je u sklopu projekta anketirala 37 ustanova na nacionalnoj razini - u Zagrebu 22 fakulteta (od čega 20 sa Sveučilišta u Zagrebu i dvije privatne ustanove) i 4 srednje škole, 3 fakulteta sa Sveučilišta u Osijeku te u Rijeci 7 fakulteta sa Sveučilišta u Osijeku i 1 srednja škola. Članovi grupe eksperata prikupili su potrebnu dokumentaciju i održali četiri sastanaka, a jedan od kriterija (osim Upitnika koji je zadan na razini projekta) bilo je i prihvaćanje dobre prakse koju su uspostavile obrazovne ustanove, pružanje praktičnih uvjeta, pridržavanje i stvarna realizacija „Pravilnika rektorskog zbora o studiranju studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske“, posebno članak 7. Posebni uvjeti i podrška studentu kategoriziranom sportašu i studentu sportašu.
Zaključak grupe eksperata je da od anketiranih ustanova Kineziološki fakultet, kao stožerna obrazovna ustanova u području kineziologije doista potiče razvoj dual karijere vrhunskih sportaša (poput priznavanja prednosti pri upisu vrhunskih sportaša, uvažavanje njihove odsutnosti zbog priprema i natjecanja, sudjelovanja u projektu osnivanja Nacionalnog centra za brigu i razvoj sportaša pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu koji bi pružao stručnu podršku mladim talentiranim sportašima u balansiranju školovanja i bavljenja sportom na vrhunskoj razini).

Sukladno odluci, Hrvatska olimpijska akademija će po završetku projekta dodijeliti certifikat Athletes’ friendly education Kineziološkom fakultetu u Zagrebu .
Dodjela ovog certifikata po prvi put, svojevrsni je poticaj drugim obrazovnim ustanovama svih profila s ciljem da u budućnosti na području Hrvatske imamo što veći broj ovih priznanja koje reflektiraju naše zajedničko prepoznavanje i djelovanje usmjereno prema boljoj skrbi o vrhunskim hrvatskim sportašima. (hoo/hoa/ap)

HOA_EU projekt