Zagreb, 11. lipnja 2021. - Hrvatska olimpijska akademija (HOA) započela je 10. lipnja u Zagrebu s dvama edukacijskim programima te se polako vraća predpandemijskoj dinamici u području izobrazbe trenera.

 

U suradnji s Hrvatskim hokejskim savezom (HKS) krenula je izobrazba trenera hokeja na travi, a program osposobljavanja u trajanju od 313 sati upisalo je 18 polaznika, od kojih je 14 muškaraca i četiri žene. Ovo je prva generacija polaznika koja je upisala novoizrađeni program za trenera hokeja.

 

Jednako tako, Hrvatska olimpijska akademija je u suradnji s Hrvatskim twirling savezom (HTS) započela izobrazbu druge generacije instruktor(ic)a twirlinga. Program osposobljavanja upisalo je 16 polaznika, a među njima je 15 žena i jedan muškarac. (hoa/mu)