Split, 7. prosinca 2019. - U suradnji sa Hrvatskim cheerleading savezom (HCS), Hrvatska olimpijska akademija (HOA) verificirala je i provela osposobljavanje 21 polaznika u programu osposobljavanja za trenera/icu cheerleadinga. Program je počeo 12. rujna 2019. godine općim dijelom, a finaliziran je polaganjem završne provjere 28. studenoga 2019. Tjedan kasnije, 6. prosinca 2019.godine, u prostorijama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu održana je svečana promocija cheerleading trener(ic)a. Od ukupno upisanog 21 polaznika, 18 ih je završilo program osposobljavanja (od toga 17 žena i jedan muškarac).

Svečanoj dodjeli uvjerenja o stručnoj osposobljenosti, uz domaćina - prodekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Nikolu Marangunića i voditelja Odsjeka za sport u gradu Splitu Igora Maretića, nazočili su i predstavnici Hrvatske olimpijske akademije. Predvodio ih je ravnatelj HOA-e Saša Ceraj, koji je uoči uručenja uvjerenja i prigodnih darova prvom naraštaju trener(ic)a cheerleadinga, obećao da će ovakvih promocija još biti u Splitu. Predsjednica HCS-a Slavica Donkov izrazila je zadovoljstvo zbog novog stručnog kadra te istaknula da se cheerleading smatra kvalitetnim timskim sportom, vrlo bitnim za psihofizički razvoj djece. 

U trenerski status cheerleadinga promovirani su: Tiha Bogdanović, Marin Donkov, Slavica Donkov, Danijela Licitar, Gabrijela  Matić, Lucija Ninčević, Martina Osmanović, Bruna Pezzi, Gordana Lovnički Puhmajer, Ana Puljas, Valerija Šaban, Ivana Šaškor, Petra Tomić, Ivana Španjić, Marijana Vrdoljak, Dora Vukušić, Deni Vuleta i Radmila Đuračić. 

Svečanost su medijski popratili TV Jadran i Slobodna Dalmacija. (hoo/hoa)