Zagreb, 28. ožujka 2019. - U Ljubljani je, od 26. do 28. ožujka održan prvi sastanak partnera na Erasmus+ projektu Athletes’ friendly education. Zahtjevi bavljenja sportom na visokoj natjecateljskoj razini takvi su da je sportašima teško uskladiti svoju sportsku karijeru s paralelnim obrazovanjem u drugim područjima te na fakultetu, što ih često čini nedovoljno pripremljenima za tržište rada. Program projekta Athletes’ friendly education usmjeren je na promicanje dvojne karijere sportaša i potporu inovativnim obrazovnim pristupima i dobrom upravljanju u sportu, te je u skladu sa europskim politikom i smjernicama Europske komisije o dvojnoj karijeri sportaša.

Uz domaćina i nositelja projekta, Slovenski olimpijski odbor, partneri na projektu su nacionalni olimpijski odbori Belgije, Portugala, Njemačka olimpijska akademija, Odbojkaški savez Makedonije, Sveučilište u Mariboru, Sveučilište u Rijeci, European University Sport Association – EUSA Institute te Hrvatska olimpijska akademija. Ispred Hrvatske olimpijske akademije na sastanku je sudjelovala voditeljica Odbora za olimpijsko obrazovanje Ana Popovčić. (hoa/hoo)