Zagreb, 19. lipnja 2017. - Hrvatska olimpijska akademija (HOA) na čelu s ravnateljem Sašom Cerajem upriličila je na Europskom veteranskom prvenstvu u judu, održanom u Zagrebu 18. lipnja ove godine, svečanu podjelu uvjerenja diplomantima trenerske škole juda koju su proveli u suradnji s Hrvatskim judo savezom (HJS) a prema verificiranom programu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.


Školovanjem 22 nova trenera, HJS je pokazao da itekako vodi računa o stručnosti i znanju djelatnika u svom sportu, te o prijenosu znanja novim generacijama juda. Jedan od razloga je nedvojbeno projekt "Judo u školama" koji se već godinama provodi u 150 osnovnih škola u Hrvatskoj, zbog čega je ovaj Savez i nagrađen najvišom nagradom MOO-a, Trofej MOO-a 2015. u području "Sport i inovacije".


Uz ravnatelja HOA-e Sašu Ceraja, svečanoj promociji nazočili su voditeljica-koordinatorica Odbora za osposobljavnje i stručno usavršavanje kadrova u športu HOA-e Marina Uremović, stručna suradnica u programima osposobljavanja i usavršavanja Velinka Katić, stručni suradnik Saveza Mario Krvavac, te drugi suradnici HOA-e i Saveza. (hoo/rj)