Zagreb, 31. ožujka 2017. - Završnim ispitima 27. ožujka 2017. godine dovršen je program osposobljavanja za poslove trenera u judo sportu koji je organizirala Hrvatska olimpijska akademija (HOA) u suradnji s Hrvatskim judo savezom (HJS).

 

Zahvaljujući rješenju nadležnog ministarstva iz 2014. godine te potpisanog ugovora između HOA-e i HJS-a, 22 osobe su od lipnja 2016. godine pohađale program u trajanju od ukupno 313 sati koji su bili podijeljeni u opći i specijalni dio te praktičnu nastavu. Trenerima će uvjerenja o osposobljavanju biti uručena na prigodnoj svečanosti, a već je u pripremi provedba programa za novu grupu polaznika u 2017. godini.

 

Cjelokupni program izveden je u sjedištu HOA-e u Zagrebu, s verificiranim predavačima iz judo sporta, a voditelj stručnog dijela programa bio je Hrvoje Sertić, redovni profesor na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa suradnicima Ivanom Segedijem (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Slavišom Bradićem, Davorom Marinićem i Hrvojem Lindijem. (hoo/msč)