Hrvatska olimpijska akademija (HOA) utemeljena je odlukom Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora 27. lipnja 1996. godine sukladno pravilima Olimpijske povelje Međunarodnog olimpijskog odbora odnosno zadaćama nacionalnih olimpijskih odbora u promicanju temeljnih načela olimpizma na nacionalnoj razini.


Na 2. sjednici tadašnje Opće skupštine, održane 15. listopada 2001., Hrvatski olimpijski odbor donio je odluku o osnivanju Hrvatske olimpijske akademije kao neprofitne javne ustanova a registracija je izvršena 2003. godine u skladu sa Zakonom o ustanovama.

 

Djelatnost Hrvatske olimpijske akademije zasnovana je na smjernicama Međunarodne olimpijske akademije koju je Međunarodni olimpijski odbor utemeljio 1961. i interesima Hrvatskog olimpijskog odbora u promicanju kulturnih vrednota, izobrazbe stručnih kadrova u sportu, poštivanju fair playa, etičkih i moralnih načela te promicanje olimpijskih ideala.

 

Hrvatskom olimpijskom akademijom upravlja Upravno vijeće od pet članova. Dužnost predsjednika HOA-e jedno je vrijeme vršio predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Međutim od 3. prosinca 2008. predsjednik HOA-e je bio dr.sc. Franjo Prot sve do 22. siječnja 2015. godine kada je na tu dužnost izabran dr.sc. Tonči Tadić, dosadašnji član Upravnog vijeća i predsjednik Hrvatskog aikido saveza.

 

Sjedište Hrvatske olimpijske akademije:
10000 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11
Tel:+385 1 3650599
+385 1 3650553

Statut Hrvatske olimpijske akademije