Zagreb, 10. ožujka 2021. - Dan žena je svaki dan, a ne samo 8. ožujka - ili barem bi tako trebalo biti. Pokretačke sile u našem društvu provode različite aktivnosti radi jačanja položaja žena u sportu pa iako mnoge nisu dovoljno vidljive, sasvim sigurno ostavljaju pozitivan trag, a njihov učinak raste kada različiti ljudi i organizacije rade u sinergiji, na ostvarivanju istog cilja.

Stoga je u srijedu, 10. ožujka, u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) održan sastanak na temu jačanja suradnje između Kineziološkog fakulteta (KIF) Sveučilišta u Zagrebu  i HOO-a u području ravnopravnosti spolova u sportu, i to na vrlo praktičnoj i primijenjenoj razini, s naglaskom na konkretnim projektima koje sufinancira Europska unija.

Na sastanku su sudjelovale doc. dr. sc. Sunčica Bartoluci i doc. dr. sc. Cvita Gregov te Alma Papić, HOO-ova koordinatorica za fondove i programe Europske unije.

Glavna tema sastanka bila je suradnja na uključivanju studenata KIF-a u program obrazovanja o ravnopravnosti spolova u sportu, osmišljen u sklopu projekta GETZ, na kojem HOO radi u suradnji s europskim sveučilištima i sportskim organizacijama. Tečaj je namijenjen jačanju svijesti o obrascima ponašanja i društvenim pojavama koje negativno utječu na ravnopravnost spolova u organizacijskoj kulturi, s ciljem da mladi ljudi nauče prepoznati takve obrasce te pravodobno i primjereno reagirati da bi se suzbilo njihovo daljnje prenošenje i, u konačnici, suzbilo koliko je god to moguće.

Sveučilište u Worcesteru, kao voditelj projekta GETZ, u travnju organizira međunarodnu konferenciju o ženama u sportu pa je načelno dogovoreno sudjelovanje doc. dr. sc. Sunčice Bartoluci i studenta ili studentice u izboru KIF-a. Bit će to prilika za nastavnike i studente da razmijene stečena znanja i iskustva u području ravnopravnosti spolova u sportu.

Suradnja na obrazovnom programu samo je dio šire suradnje KIF-a i HOO-a. Uspješna suradnja dviju organizacija, među ostalim, odvija se na EU projektu WE CARE koji vodi doc. dr. sc. Cvita Gregov, a cilj projekta je osnivanje Nacionalnog centra za brigu i razvoj sportaša, kao institucije koja bi pružala podršku sportašima u području prevencije ozljeda i dvojne karijere u sportu (we-care.com.hr).

O intenzitetu aktivnosti koje se provode radi jačanja položaja žena u sportu dovoljno govori činjenica da se u četvrtak, 11. ožujka, održava sastanak HOO-ove Komisije za ravnopravnost spolova u sportu, a dan kasnije i sastanak partnerskih organizacija na projektu GETZ.  (hoo/ap)