Odluka o izmjeni Liste trenera br. 5 u 2020. godini (srpanj 2020)
Odluka o izmjeni korisnika Razvojnog programa III. lipanj 2020.
Odluka o izmjeni Liste trenera
Lista korisnika Razvojnog programa III 2020. - stanje lipanj
Odluka o izmjeni liste trenera-svibanj 2020

Lista korisnika Razvojnog programa I i III 2020. - stanje svibanj

Lista korisnika Razvojnog programa II/1 2020. - stanje svibanj

 

Lista korisnika Razvojnog programa I 2020.

Odluka o korisnicama Razvojnog programa I 2020.

Odluka o korisnicama Razvojnog programa I/2 2020.

Lista korisnika Razvojnog programa II/1 2020.

Lista korisnika Razvojnog programa II/2 2020.

Odluka o korisnicama Razvojnog programa III 2020.

Lista korisnika Razvojnog programa III 2020.

Odluka o listi trenera za 2020.

Odluka o dopuni liste trenera 2020. - ožujak

 

Iznos potpore 2020. RP I - sportaši/ce ml.dobi

Iznos potpore 2020. RP I/2 - ekipama - sportašicama ml.dobi u ekipnim sportovima

Iznos potpore 2020. RP II/1 - perspektivni sportaši/ce

Iznos potpore 2020. RP II/2 - ekipama - perspektivni sportaši/ce u ekipnim sportovima

Iznos potpore 2020. RP III - kvalitetni sportaši/ce

Iznos naknade 2020. - sufinanciranje trenera

 

Pravila Razvojnog programa I - sportaši/ce ml.dobi

Pravila Razvojnog programa I/2 - sportašice ml.dobi u ekipnim sportovima

Pravila Razvojnog programa II/1 - perspektivni sportaši/ce

Pravila Razvojnog programa II/2 - perspektivni sportaši/ce u ekipnim sportovima

Pravila Razvojnog programa III - kvalitetni sportaši/ce

Pravila Razvojnog programa V - ekipa u predolimpijskom ciklusu

Pravila o kriterijima za sufinanciranje rada trenera

 

 Obrazac StatusSportaša korisnika razvojnih programa