Statut HOO-a - pročišćeni tekst - srpanj 2020.
Statut HOO-a - travanj 2018.

Statut HOO-a (Izmjena i dopuna 2018.)

Statut HOO-a (pročišćeni tekst za internu upotrebu)

Statut HOO-a - Izmjene i dopune 2016.

Poslovnik o radu Vijeća - lipanj 2019.

Poslovnik o radu Vijeća - prosinac 2016.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora - veljača 2018.

Poslovnik o radu Etičkog odbora 2012

 

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka s obrazloženjem

Pravilnik o postupku pred Etičkim odborom HOO-a

Pravilnik o radu Komisije športaša HOO-a

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Poseban popis arhivskog gradiva HOO-a

Pravilnik za borbu protiv dopinga HOO-a

Pravilnik o postupku pred Disciplinskom komisijom

Pravilnik o unutarnjoj reviziji - 2015.

Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti u HOO-u

 

Pravilnik o pokroviteljstvu HOO-a

 

Poslovnik o radu Skupštine
Poslovnik o radu Odbora ljetnih olimpijskih sportova

Poslovnik o radu Odbora neolimpijskih sportova

Poslovnik o radu Odbora neolimpijskih sportova

 

Pravilnik o internim računovodstvenim politikama 2018.

Izmjene i dopune Pravilnika o internim računovodstvenim politikama 2017.

Pravilnik o internim računovodstvenim politikama-pročišćeni tekst-listopad 2017.

Pravilnik o isplati troškova službenog putovanja

 

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 16.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 15.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - pročišćeni tekst - 11. lipnja 2019

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - pročišćeni tekst - 11. lipnja 2019 - (prilog - sistematizacija radnih mjesta) 

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 14.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 13.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 12.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 11.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 10.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 9.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 8.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 7.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 6.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 5.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 4.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 3.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 2.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 1. 

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - 2007.

 
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta HOO-a-srpanj 2020.

Odluke HOO-a o sastavu radne grupe za suradnju u pripremi Nacionalnog programa sporta

Odluka o ulasku HOO-a u sustav PDV-a od 1. siječnja 2018. godine

 

Dual karijere - osnivanje Komisije - prosinac 2019.

Dual karijere - imenovanje ambasadorica - prosinac 2019.

 

Obrazac - Zahtjev za izdavanje izvatka iz evidencije osvajača medalja