Odluka Razvojni program III izmjena br. 7/21 za 2021. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni liste trenera za 2021. godinu - izmjena br. 9

Odluka o izmjeni i dopuni liste trenera za 2021. godinu - izmjena br. 8

Odluka o izmjeni i dopuni liste trenera za 2021. godinu - izmjena br. 7

Odluka Razvojni program III izmjena br. 6/21 za 2021. godinu 

Odluka Razvojni program II/1 izmjena br. 7/21 za 2021. godinu 

Odluka Razvojni program I izmjena br. 6/21 za 2021. godinu 

Odluka Razvojni program III izmjena br. 5/21 za 2021. godinu 

Odluka Razvojni program II/1 izmjena br. 6/21 za 2021. godinu

Odluka Razvojni program I izmjena br. 5/21 za 2021. godinu 

Odluka o izmjeni i dopuni liste trenera za 2021. godinu - izmjena br. 6

Odluka Razvojni program III izmjena br. 4/21 za 2021. godinu

Odluka Razvojni program II/1 izmjena br. 5/21 za 2021. godinu

Odluka Razvojni program I izmjena br. 4/21 za 2021. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni liste trenera za 2021. godinu - izmjena br. 5

Odluka Razvojni program III  izmjena br. 3/21 za 2021. godinu

Odluka Razvojni program II/1 izmjena br. 4/21 za 2021. godinu

Odluka Razvojni program I izmjena br. 3/21 za 2021. godinu

Odluka Razvojni program II/1 izmjena br. 3/21 za 2021. godinu

Odluka Razvojni program I izmjena br. 2/21 za 2021. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni liste trenera za 2021. godinu - izmjena br. 3

Odluka Razvojni program I izmjena br. 1/21 za 2021. godinu
Odluka Razvojni program II/1 izmjena br. 2/21 za 2021. godinu
Odluka Razvojni program III izmjena br. 2/21 za 2021. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni liste trenera za 2021. godinu - izmjena br. 2 
Odluka Razvojni program III izmjena br. 1/21 za 2021. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni liste trenera za 2021. godinu - izmjena br. 1
Odluka Razvojni program II/1 izmjena br. 1 za 2021. godinu
Odluka o listi trenera za 2021. godinu
Prilog uz listu trenera za 2021. godinu
Razvojni program I - sportaši korisnici u 2021. godini
Prilog uz korisnike RP I za 2021. godinu
Razvojni program I.2 ekipe korisnici u 2021. godini
Prilog uz korisnike RP I.2 za 2021. godinu
Razvojni program II.1 - sportaši korisnici u 2021. godini
Prilog uz korisnike RP II.1 za 2021. godinu
Razvojni program II.2 - ekipe korisnici u 2021. godini
Prilog uz korisnike RP II.2 za 2021. godinu
Razvojni program III. - sportaši korisnici u 2021. godini
Prilog uz korisnike RP III. za 2021. godinu
Odluka za sufinanciranje trenera u 2021. godini
Odluka Vijeća o iznosima potpore u 2021. za RP I
Odluka Vijeća o iznosima potpore u 2021. za RP I.2
Odluka Vijeća o iznosima potpore u 2021. za RP II.1
Odluka Vijeća o iznosima potpore u 2021. za RP II.2
Odluka Vijeća o iznosima potpore u 2021. za RP III
Korisnici razvojnog programa I
Korisnici razvojnog programa III
Odluka Razvojni program II/1 izmjena br. 3
Prilog Odluke Razvojni program II/1 - prijedlog radne grupe izmjena liste
Odluka Razvojni program I izmjena br. 4
Prilog Odluke Razvojni program I - prijedlog radne grupe izmjena liste
Odluka o dopuni Odluke o listi trenera br.7 2020.
Prilog odluke-prijedlog radne grupe treneri izmjena br 7 u 2020.
Izmjene Pravila za Razvojni program III sa obrascem 
Odluka o listi trenera za 2020. 42. sjednica Vijeća - 16. - 18. rujna 2020. (ozdržano elektroničkim putem)
Lista korisnika Razvojnog programa II 1, studeni 2020
Odluka o izmjeni Liste trenera br. 5 u 2020. godini (srpanj 2020)
Odluka o izmjeni korisnika Razvojnog programa III. lipanj 2020.
Odluka o izmjeni Liste trenera
Lista korisnika Razvojnog programa III 2020. - stanje lipanj
Odluka o izmjeni liste trenera-svibanj 2020

Lista korisnika Razvojnog programa I i III 2020. - stanje svibanj

Lista korisnika Razvojnog programa II/1 2020. - stanje svibanj

 

Lista korisnika Razvojnog programa I 2020.

Odluka o korisnicama Razvojnog programa I 2020.

Odluka o korisnicama Razvojnog programa I/2 2020.

Lista korisnika Razvojnog programa II/1 2020.

Lista korisnika Razvojnog programa II/2 2020.

Odluka o korisnicama Razvojnog programa III 2020.

Lista korisnika Razvojnog programa III 2020.

Odluka o listi trenera za 2020.

Odluka o dopuni liste trenera 2020. - ožujak

 

Iznos potpore 2020. RP I - sportaši/ce ml.dobi

Iznos potpore 2020. RP I/2 - ekipama - sportašicama ml.dobi u ekipnim sportovima

Iznos potpore 2020. RP II/1 - perspektivni sportaši/ce

Iznos potpore 2020. RP II/2 - ekipama - perspektivni sportaši/ce u ekipnim sportovima

Iznos potpore 2020. RP III - kvalitetni sportaši/ce

Iznos naknade 2020. - sufinanciranje trenera

 

Pravila Razvojnog programa I - sportaši/ce ml.dobi

Pravila Razvojnog programa I/2 - sportašice ml.dobi u ekipnim sportovima

Pravila Razvojnog programa II/1 - perspektivni sportaši/ce

Pravila Razvojnog programa II/2 - perspektivni sportaši/ce u ekipnim sportovima

Pravila Razvojnog programa III - kvalitetni sportaši/ce

Pravila Razvojnog programa V - ekipa u predolimpijskom ciklusu

Pravila o kriterijima za sufinanciranje rada trenera

 

 Obrazac StatusSportaša korisnika razvojnih programa