Odluka o izboru članova Vijeća HOO-a za mandatno razdoblje do 2024. (pročišćeni tekst)
Odluka o dopuni izbora članova Vijeća HOO-a za mandatno razdoblje do 2024.

 

Odluka o osnivanju Centra za istraživanje i razvoj vrhunske sportske pripreme (CIRSP) i imenovanju ravnatelja

 

Organizacijska struktura


Izmjene i dopune Poslovnika o radu Zdravstvene komisije
Poslovnik o radu Zdravstvene komisije - pročišćeni tekst lipanj 2021.
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Komisije za sportsko graditeljstvo i okoliš
Poslovnik o radu Komisije za sportsko graditeljstvo i okoliš - pročišćeni tekst lipanj 2021.
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Komisije za razvoj sporta
Poslovnik o radu Komisije za razvoj sporta - pročišćeni tekst lipanj 2021.
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Komisije za ravnopravnost spolova u sportu
Poslovnik o radu Komisije za ravnopravnost spolova u sportu - pročišćeni tekst lipanj 2021.
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Komisije za međunarodne odnose
Poslovnik o radu Komisije za međunarodne odnose - pročišćeni tekst lipanj 2021.
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Komisije za marketing
Poslovnik o radu Komisije za marketing - pročišćeni tekst lipanj 2021.
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Komisije za informiranje i izdavaštvo
Poslovnik o radu Komisije za informiranje i izdavaštvo - pročišćeni tekst lipanj 2021.
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Komisije za dual karijeru u sportu
Poslovnik o radu Komisije za dual karijeru u sportu - pročišćeni tekst lipanj 2021.
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Komisije za digitalizaciju i digitalne medije
Poslovnik o radu Komisije za digitalizaciju i digitalne medije - pročišćeni tekst lipanj 2021.

 

Odluka o izmjeni u sastavu Komisije za dual karijeru u sportu (3)

Odluka o izmjeni u sastavu Komisije za dual karijeru u sportu

Dual karijera - imenovanje ambasadorica - prosinac 2019.

Odluka o osnivanju Komisije za dual karijeru u sportu

Izmjena i dopuna Odluke br. 1 - Zdravstvena komisija
Odluka o osnivanju Komisije za digitalizaciju i digitalne medije
Odluka o osnivanju Komisije za marketing

Odluka o izmjeni u sastavu Komisije za marketing

Odluka o sastavu Uredništva časopisa Olimp

Izmjena Odluke o osnivanju Komisije za informiranje i izdavaštvo (br. 2)

Izmjena Odluke o osnivanju Komisije za informiranje i izdavaštvo
Odluka o osnivanju Komisije za informiranje i izdavaštvo

Odluka o izmjeni u sastavu Komisije za međunarodne odnose
Odluka o osnivanju Komisije za međunarodne odnose

Odluka o izmjeni u sastavu Komisije za razvoj sporta
Odluka o osnivanju Komisije za razvoj sporta
Odluka o osnivanju Komisije za graditeljstvo i okoliš
Odluka o osnivanju Komisije za ravnopravnost spolova
Odluka o osnivanju Zdravstvene komisije


Poslovnik o radu Zdravstvene komisije HOO-a
Poslovnik o radu Komisije za sportsko graditeljstvo i okoliš HOO-a
Poslovnik o radu Komisije za razvoj sporta HOO-a
Poslovnik o radu Komisije za ravnopravnost spolova u sportu HOO-a
Poslovnik o radu Komisije za međunarodne odnose HOO-a
Poslovnik o radu Komisije za marketing HOO-a
Poslovnik o radu Komisije za informiranje i izdavaštvo HOO-a
Poslovnik o radu Komisije za dual karijeru u sportu
Poslovnik o radu Komisije za digitalizaciju i digitalne medije HOO-a


Statut HOO-a - pročišćeni tekst - srpanj 2020.
Statut HOO-a - travanj 2018.

Statut HOO-a (Izmjena i dopuna 2018.)

Statut HOO-a (pročišćeni tekst za internu upotrebu)

Statut HOO-a - Izmjene i dopune 2016.

Poslovnik o radu Vijeća - lipanj 2019.

Poslovnik o radu Vijeća - prosinac 2016.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora - veljača 2018.

Poslovnik o radu Etičkog odbora 2012

 

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka s obrazloženjem

Pravilnik o postupku pred Etičkim odborom HOO-a

Pravilnik o radu Komisije športaša HOO-a

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Poseban popis arhivskog gradiva HOO-a

Pravilnik za borbu protiv dopinga HOO-a

Pravilnik o postupku pred Disciplinskom komisijom

Pravilnik o unutarnjoj reviziji - 2015.

Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti u HOO-u

 

Pravilnik o pokroviteljstvu HOO-a

 

Odluka o prijemu Hrvatskog cheerleading saveza iz pridruženog u punopravno članstvo HOO-a

Odluka o prijemu Hrvatskog powerlifting saveza iz pridruženog u punopravno članstvo HOO-a

Odluka o promjeni olimpijskog/neolimpijskog statusa članova HOO-a sukladno programu OI Pariz 2024.

Poslovnik o radu Skupštine
Poslovnik o radu Odbora ljetnih olimpijskih sportova

Poslovnik o radu Odbora neolimpijskih sportova

Poslovnik o radu Odbora neolimpijskih sportova

 

 

Pravilnik o internim računovodstvenim politikama 2018.

Izmjene i dopune Pravilnika o internim računovodstvenim politikama 2017.

Pravilnik o internim računovodstvenim politikama-pročišćeni tekst-listopad 2017.

Pravilnik o isplati troškova službenog putovanja

 

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a (2022.)

 

Pravilnik o radu (2010.)

Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2022.)


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta HOO-a studeni 2020.

Odluke HOO-a o sastavu radne grupe za suradnju u pripremi Nacionalnog programa sporta

Odluka o ulasku HOO-a u sustav PDV-a od 1. siječnja 2018. godine

 

 

Obrazac - Zahtjev za izdavanje izvatka iz evidencije osvajača medalja