Vijeće sportske arbitraže

Vijeće sportske arbitraže posebno je ovlašteno za rješavanje sportova i pitanja od značenja za izvršavanje zadaća HOO-a. Među njima osobito su važne odluke o stegovnim mjerama i odlukama u svezi s dopingom, o stegovnim i drugim postupcima koji znače ili podrazumijevaju dugotrajnu zabranu ili nemogućnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima, odluke koje se odnose na olimpijske kandidate i vrhunske sportaše (I do III kategorija), na načela i uvjete sportskih natjecanja i druga pitanja koja su uređena Statutom HOO-a. Članove VŠA bira Skupština iz reda pravnika-sportaša i bivših sportaša te dužnosnika i djelatnika. Sjedište Športskog arbitražnog sudišta i Vijeća športske arbitraže je u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 11.

PREDSJEDNIK: Mr.sc. Dražen Jakovina
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA: Mr.sc. Hrvoje Momčinović

Predsjednik Jurica Malčić, Dopredsjednik Hrvoje Momčilović

Vijeće sportske arbitraže - mandat 2004. - 2009.
Odlukom Skupštine HOO-a od 22. listopada 2004. članovi Vijeća sportske arbitraže 2004.-2009. su Jurica Malčić, predsjednik, Hrvoje Momčilović, dopredsjednik te članovi Ivica Crnić, Dražen Franolić, Igor Gliha, Duško Grabovac, Stanko Hautz, Andrej Matijević, Ljerka Mintas-Hodak, Alica Pelicarić, Marijan Prus, Zlatan Turčić i Mladen Žuvela.