O centru za prava u sportu

Zagreb, 27. svibnja 2019. - U organizaciji Centra za prava u sportu Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Salzburgu u Umagu je od 24. do 26. svibnja održan seminar pod nazivom “Svjetski antidopinški Kodeks 2021. u usporedbi s postojećim Kodeksom iz 2015. u kontekstu UNESCO-ove antidopinške konvencije - perspektiva Sportskog arbitražnog suda (CAS) u Lausannei“. Nastavak je to vrlo dobre suradnje između HOO-ova Centra za prava u sportu (tajnica Petra Pocrnić Perica) i salcburškog sveučilišta kojeg je predstavljao profesor Michael Geistlinger.

Zagreb, 22. listopada 2018. - U okviru djelatnosti Centra za prava u sportu u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) 22. listopada 2018. godine održan je radni sastanak članova Vijeća sportske arbitraže (VSA) i pravnika, članova Stegovne komisije Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA).

Zagreb, 18. listopada 2018. - Nakon logističke pripreme, s aktivnim radom je počeo Centar za prava u sportu, osnovan odlukom Vijeća HOO-a broj 900/17 od 7. studenoga 2017. godine, kao zasebna radna jedinica Hrvatskog olimpijskog odbora. Djelatnost centra obuhvaća već postojeće postupke za rješavanje sporova u sportu kroz nezavisna tijela kao Vijeće sportske arbitraže, Sportsko arbitražno