Zagreb,23. veljače 2015. - Na temelju provedenog Natječaja za izbor sudionika na 55. Međunarodnom simpoziju za mlade Međunarodne olimpijske akademije koji će se održati u Olimpiji (Grčka) od 23. svibnja do 6. lipnja 2015. godine, a koji je bio objavljen na internetskim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu,Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog olimpijskog odbora, donesena je Odluka da na Simpoziju sudjeluju Petra Bručić, studentica poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike i Sandro Venier, student Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Odluka