ZAGREB, 21. listopada 2014. - Komisija Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) za međunarodne odnose, na čijem čelu je Ivančica Sudac, održala je 21. listopada 2014. godine treću sjednicu u ovom mandatnom razdoblju. Članovi Komisije raspravljali su, između ostalog, o Konvenciji Vijeća Europe o manipulaciji sportskim natjecanjima.

 

Vijeće Europe organiziralo je od 17. do 19. rujna 2014. godine 13. Konferenciju o korupciji u upravljanju sportom, namještanju utakmica i drugim izazovima međunarodnog sporta u švicarskom Macolinu, a prisustvovao joj je i predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) RH. Cilj konferencije bilo je odlučivanje o mjerama za promicanje integriteta u sportu i borbi protiv korupcije u upravljanju sportom.

Tom su prigodom ministri sporta 15 država potpisali Konvenciju Vijeća Europe o manipulaciji sportskim natjecanjima. Njome se nastoji spriječiti, otkriti i kazniti manipulacija u sportskim natjecanjima, ali i povećati razmjena informacija nadležnih nacionalnih i međunarodnih tijela vlasti sa sportskim organizacijama i operaterima sportskog klađenja. Konvencija obvezuje zemlje potpisnice na jačanje napora u borbi protiv namještanja utakmica radi zaštite integriteta sporta i sportske etike sukladno načelu autonomije sporta. Kako bi se pratilo provođenje Konvencije, predviđa se uspostavljanje Odbora za praćenje. Odbor bi trebali činiti predstavnici državnih institucija odgovornih za sport te provođenje zakona i propisa o klađenju.

Konvenciju je potpisalo 15 zemalja među kojima su Armenija, Azerbajdžan, Bugarska, Danska, Finska, Gruzija, Njemačka, Grčka, Litva, Crna Gora, Nizozemska, Norveška, Rusija, Srbija i Švicarska. Republika Hrvatska Konvenciju će, prema informacijama MZOS-a, potpisati nakon provedene interne procedure.

Olimpijski pokret smatra Konvenciju o manipulaciji sportskim natjecanjima važnim korakom u borbi protiv namještanja utakmica i potiče sve vlade da donesu potrebne odluke za potpisivanja i ratifikaciju. Konvencija će stupiti na snagu kada pet zemalja, od kojih najmanje tri članice Vijeća Europe, finalizira postupak ratifikacije. (hoo/msč)

Tekst konvencije dostupan je na www.conventions.coe.int