Croatian Sambo Federation

www.hrvatski-sambo-savez.hr

 

 

hr-sambo-savezPresident Željko Banić
Secretary General Jadranko Čačić

 

 

 

 

 

 

 

 

Head office
Zumbula 22
HR-10360 Sesvete

 

Tel.   +385 91 7393032
        +385 91 6300831

www.hrvatski-sambo-savez.hr 

Hrvatski sambo savez 2012._Sportska televizija "Moj savez"