Razvojni programi HOO-a čiji su temelji postavljeni 1999. godine programom potpore i praćenja razvoja mladih sportaša, danas su dugoročni i strateški obvezujući modeli praćenja razvoja sportaša od 15. godine do statusa reprezentativca i olimpijskog kandidata. Većina razvojnih programa uvodi se 2006. godine kao prioritet investicije u redovne programe saveza među kojima je i program potpore stručnom radu, trenerima, uveden 2009. godine. Razvojni program predolimpijskog i olimpijskog ciklusa u funkciji su priprema za kvalifikacija i nastupa vrhunskih sportaša na Olimpijskim igrama. Osnov ovom pristupu su znanstveno utemeljene metode u modelima dugoročnog planiranja i programiranja trenažnih procesa.

 

Cilj programa je individualni pristup svakoj kategoriji sportaša i pružanje potpore za postizanje vrhunskih rezultata. Većina današnjih olimpijaca bila je korisnikom nekih od razvojnih programa HOO-a.

Pravilima za sufinanciranje programa potpore sportašima utvrđeni su kriteriji koje sportaš mora ispunjavati da bi postao korisnikom. Korisnici su sportaši nacionalnih sportskih saveza punopravnih članova HOO-a iz olimpijskih i neolimpijskih sportova koji ispunjavaju uvjete iz Pravila.

Sredstva koja sportaši dobivaju u razvojnim programima, sredstva su iz programskih aktivnosti u proračunu HOO-a, mimo sredstva koja su za njih namijenjena kroz redovne programe njihovih matičnih saveza.

1. Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija (Program I)
Program I početni je program za sportaše od navršene 15. godine pa do kraja polugodišta u kojem navršavaju 17 godina i pridonosi razvoju i unapređenju rezultata sportaša mlađih dobnih kategorija čije prirodne osobine i početni rezultati ukazuju na mogućnost ostvarenja vrhunskih rezultata u određenom sportu.

2. Program potpore perspektivnim sportašima (Program II)

2.1. Program potpore perspektivnim sportašima (Program II/1)
Program potpore perspektivnim sportašima skrbi se o očuvanju dostignute sportske kvalitete, unapređenju i razvoju sporta, a posebno o osiguranju stručnih, tehničkih, materijalnih i životnih uvjeta najnadarenijih sportaša kadetskog i juniorskog uzrasta. Korisnici programa su sportaši u dobi od 17 do 19 godina starosti.

2.2. Program potpore perspektivnim sportašima u ekipnim sportovima (Program II/2)
Korisnici ovog programa mogu biti perspektivni mladi sportaši članovi nacionalne kadetske ili juniorske ekipe, od 17 do 19 godina, koja je ostvarila plasman od 1. do 3. mjesta na svjetskim i europskim prvenstvima.

3. Program potpore kvalitetnim sportašima (Program III)
Korisnici programa III su oni sportaši, u pravilu od 20. do 24. godine starosti, koji u kontinuitetu ostvaruju kvalitetne rezultate na europskim i svjetskim prvenstvima i kupovima te drugim međunarodnim natjecanjima.

4. Program potpore sportašima u predolimpijskom razvojnom programu (Program IV)
Razvojni program IV pokrenut je radi daljnjeg razvoja i unapređenja rezultata sportaša koji u kontinuitetu ostvaruju vrhunske rezultate na međunarodnoj razini. Korisnici mogu biti sportaši koji pripadaju nacionalnim sportskim savezima olimpijskih sportova, a cilj im je preći u kategoriju olimpijskih kandidata. Program se ne provodi u godini nakon olimpijskih igara.

5. Program potpore sportskim ekipama u predolimpijskom kvalifikacijskom ciklusu (Program V)
Razvojni program V, uveden 2011., osmišljen je kao potpora ekipnim sportovima pri ostvarenju kriterijskog sportskog rezultata za odlazak na olimpijske igre. Ne provodi se u godini nakon olimpijskih igara.

6. Olimpijski program
HOO posebno skrbi o stručnim, tehničkim, materijalnim i životnim uvjetima olimpijskih kandidata radi osiguranja optimalnih uvjeta za sportske pripreme, kako bi sportaši u konačnici ispunili kvalifikacijske kriterije za sudjelovanje na olimpijskim igrama.

HOO u suradnji s nacionalnim sportskim savezima definira kriterijske rezultate koji omogućavaju korištenje programskih sredstava za olimpijske kandidate. Radna grupa HOO-a na temelju pristiglih zahtjeva nacionalnih sportskih saveza utvrđuje ispunjava li sportaš kriterije te predlaže Vijeću HOO-a popis sportaša za razvrstavanje u neku od sljedećih kategorija:
Evidentni, TOP zlatni, TOP srebrni, TOP brončani, TOP zlatni ekipa, TOP brončani ekipa, potencijalni A i potencijalni B

 

Razvojni programi za trenere

Cilj razvojnih programa za trenere kontinuirano je ulaganje u trenerski rad s vrsnim i vrhunskim sportašima te perspektivnim i mlađim kategorijama sportaša, bilo da se radi o selekciji, momčadi, ekipi ili pojedincu. Sufinanciranje rada trenera previđeno je u šest kategorija u olimpijskim i neolimpijskim sportovima, a sva prava i obveze proizlaze iz Pravila o sufinanciranju rada trenera. Treneri su razvrstani u kategorije vrhunski trener, trener ekipnog olimpijskog sporta, vrsni trener, kvalitetni trener, trener mlađih dobnih kategorija i trener za razvoj pojedinog sporta.