Pravo na pristup informacijama

Sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski olimpijski odbor (HOO) kao tijelo javne vlasti dostupne su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama zainteresiranima ovlaštenicima prava na informaciju. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

 

Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama i uputiti ga službeniku za informiranje u Hrvatskom olimpijskom odboru. Odlukom Vijeća HOO-a službenikom za informiranje imenovana je stručna suradnica Odjela za informiranje i izdavaštvo Maja Čizmić Regula.

 

Kontakt adresa:
Hrvatski olimpijski odbor
Trg Krešimira Ćosića 11
Tel. 01 3650 547, fax 01 3659600
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8.00 do 12.00 sati

 

Dokumenti:
Zakon o pravu na pristup informacijama - pročišćeni tekst
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama - (word)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - (word)
Odluka o imenovanju službenika
Kriteriji za visinu naknade


Izvješće 2015. godine

Izvješće 2016. godine

Izvješće 2017. godine