Zagreb, 1. ožujka 2017. - Dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) dr.sc. Sanda Čorak imenovana je voditeljicom radnog tijela za izradu nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta s pripadajućim akcijskim planom. Odluku o njezinom imenovanju donijela je državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport Janica Kostelić.

Sanda Čorak, ravnateljica Instituta za turizam i bivša vrhunska judašica, na čelu je Hrvatskog judo saveza od 2005. godine, članica je Vijeća HOO-a od 2012. godine, a dužnost dopredsjednice obnaša od početka aktualnog mandata. Suautorica je Strateškog plana HOO-a za razdoblje 2015.-2022.

 

Članovima Radnog tijela, čije je zadaća izrada nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta te pripadajućeg akcijskog plana, imenovani su izv.prof.dr.sc. Tomislav Krstičević (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), doc.dr.sc. Dražen Čular (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu), Hrvoje Čustonja (Hrvatski školski sportski savez), Ticijan Komparić (Hrvatski paraolimpijski savez), dr.sc. Vanja Smokvina (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), dr.sc. Martina Jeričević, Nataša Muždalo i Darko Vučić (Središnji državni ured za šport).

 

Nacionalni program sporta je dokument kojim se utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja sporta, aktivnosti potrebne za provedbu tih ciljeva i zadaća te određuju nositelji razvoja i mjere kontrole njegove provedbe. Donosi ga Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske
za razdoblje od osam godina, a mora sadržavati programe stvaranja uvjeta za bavljenje sportom u odgojno-obrazovnom sustavu, za postizanje vrhunskih rezultata hrvatskih sportaša na međunarodnim natjecanjima te za rekreativno bavljenje sportom radi zaštite i poboljšanja zdravlja građana. (hoo/msč)