Zagreb, 8. rujna 2016. - Međunarodni olimpijski odbor (MOO) odlučio je na svom 129. Zasjedanju održanom 2. do 4. kolovoza u Rio de Janeiru uvrstiti baseball/softball, karate, skateboarding, sportsko penjanje i daskanje na sportski program Olimpijskih igara Tokio 2020. Radi se o najopsežnijoj promjeni programa u suvremenoj povijesti Igara. MOO je nakon svog Zasjedanja od nacionalnih olimpijskih odbora (NOO) zatražio da nacionalnim sportskim savezima novih sportova na programu Igara, ako aktivno djeluju u zemlji NOO-a, priznaju status olimpijskog sporta najkasnije do 31. prosinca 2017. godine.

 

Baseball/softball
Svjetska federacija „World Baseball and Softball Confederation“ nastala je 2013. godine spajanjem Svjetske baseball federacije i Svjetske softball federacije. U Hrvatskoj djeluju dva odvojena nacionalna sportska saveza - Hrvatski baseball savez i Hrvatski softball savez, punopravni članovi HOO-a neolimpijskog sporta. Oba sporta su od OI Atlanta 1996. do OI Peking 2008. bila na programu Igara te su ova dva NSS-a sukladno tome bila punopravni članovi HOO-a olimpijskog sporta. Hrvatski baseball savez, baš kao i Hrvatski softball savez, u potpunosti ispunjava kriterije za prelazak u članstvo olimpijskog sporta, a o samoj promjeni statusa odlučit će Skupština HOO-a.

 

Karate
Hrvatski karate savez član je Svjetske karate federacije (World Karate Federation) te ispunjava sve uvjete za punopravnog člana HOO-a olimpijskog sporta, a njegov novi status utvrdit će se odlukom Skupštine HOO-a.

 

Skateboarding
Skateboarding je po Nomenklaturi sportova jedna od šest grana koturaljkaškog sporta, kao što je to slučaj i u međunarodnoj federaciji „International Roller Sports Federation“. Hrvatski koturaljkaški savez, trenutno sa statusom punopravnog člana HOO-a neolimpijskog sporta, treba postati punopravnim članom olimpijskog sporta, no prethodno se radi na utvrđivanju razvijenost sustava sportskih natjecanja skateboardinga u okviru Hrvatskog koturaljkaškog saveza.

 

Sportsko penjanje
Sportsko penjanje samostalan je sport koji odnedavno ima taj status u Nomenklaturi sportova, no djelatnost sportskog penjanja nema osnovan nacionalni sportski savez, već njegovu djelatnost obavlja Hrvatski planinarski savez. Tako je Hrvatski planinarski savez članica međunarodne federacije „International climbing and Mountaineering Federation“, ali i one „International Federation of Sport Climbing“. Za konačno utvrđivanje statusa punopravnog člana HOO-a olimpijskog sporta potrebno je utvrditi razvijenost sportskog penjanja unutar Hrvatskog planinarskog saveza.

 

Daskanje
Daskanje je sukladno Nomenklaturi sportova samostalan sport, no za njega nije osnovan nacionalni sportski savez u Hrvatskoj. Postoji nekoliko daskaških klubova, no oni uglavnom egzistiraju na rekreativnoj bazi te kao komercijalna djelatnost daskaških škola ili agencija. Pripadajuća međunarodna federacija „International Surfing Association“ ima 100 članica nacionalnih sportskih saveza i obuhvaća dvije sportske grane: daskanje i SUP. Daskanje u Hrvatskoj nije razvijeno kao natjecateljski sport, iako ima određenog interesa za to. Prirodni uvjeti koji su potrebni za taj sport kao i interes natjecatelja, kojih za sada ima oko 10 u Hrvatskoj, utjecati će na daljnju organizaciju daskaških klubova i osnivanje pripadajućeg nacionalnog sportskog saveza.

 

Napomenimo kako novi sportovi neće utjecati na broj natjecatelja i disciplina u postojećim olimpijskim sportovima niti će biti obvezujući za buduća izdanja Igara.