Ispis

Pravilnik - jednostavna nabava - 2017.

Plan nabave 2017. - izmjena 3.3.2017.
Plan nabave 2017. - izmjena 23.2.2017.

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2016. - izmjene 20.12.2016.

Plan nabave 2016. - izmjene 24.2.2016.

Plan nabave 2016.

Popis gospodarskih subjekata u sukobu interesa s HOO-om - 2017.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2015.-2016.


Popis gospodarskih subjekata u sukobu interesa s HOO-om - 3.7.2014.
Registar sklopljenih ugovora - javna nabava 2014-2015