TAJNIŠTVO HOO-a

Zadaće tajništva je stvaranje uvjeta za rad i djelovanje predsjednika koji predstavlja HOO u zemlji i inozemstvu i rukovodi radom najviših tijela, djelovanja člana MOO-a, članova Vijeća, voditelja i članova stalnih radnih tijela Vijeća, Vijeće športske arbitraže i Etičkog odbora, uvjete za djelovanje glavnog tajnika koja koordinira rad tijela, rukovodi stručnom službom, zastupa HOO u odnosima s drugim pravnim subjektima i pred zakonom, odgovara za zakonitost rada svih tijela i službi HOO-a, poštivanje Olimpijske povelje MOO-a, Statuta i drugih općih akata HOO-a. 

Pri tajništvu su organizirani odjeli i poslovi;

Odjel za istraživanje i unapređenje razvojnih programa, ravnatelj Odjela Neven Šavora 
Odjel plana, analize i nabave, voditeljica Tanja Bilić Brenner
Odjel za informiranje i izdavaštvo, voditeljica Radica Jurkin 
Stručna suradnica za komunikacije - glasnogovornica Manuela Sentđerđi Čorković 
Odjel za međunarodnu suradnju, voditeljica Ljiljana Ujlaki Šubić 
Program Olimpijske solidarnosti, stručna suradnica Vesna Peran 
Odjel za informatizaciju i organizaciju velikih sportskih priredbi, voditelj Damir Dragičević 
Programi Europske unije, koordinator za programe EU Alma Papić 
Sportska arbitraža, tajnik za pitanja arbitraže Petra Pocrnić Perica


URED ZA PROGRAME NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA (UNSS)
Ured vodi pomoćnik glavnog tajnika za programe nacionalnih sportskih saveza Robert Gojević
Zadatak ureda je usklađivanje djelatnosti NŠS-a, posebice u ostvarivanju utvrđene strategije razvoja sporta nacionalne razine. Skrb o ostvarivanju interesa i potreba NŠS-a te opsluživanje NŠS-a radi ispunjenja njihovih temeljnih zakonskih zadaća i stvaranja pretpostavki za unapređenje sportske djelatnosti i dostizanje vrhunskih rezultata. Ured je nadležan za pitanja statusa sportaša i kategorizaciju, zdravstvenu skrb i savjetovanje o prehrani i vitaminizaciji, praćenje sportskih rezultata, koordinaciju nastupa na međunarodnim sportskim natjecanjima i druga pitanja važna za razvoj neolimijskih i olimpijskih sportova čiji su savezi članice Hoo-a.

 

URED ZA OLIMPIJSKI PROGRAM (UZOP)

Ured vodi pomoćnik glavnog tajnika za olimpijski program Damir Šegota
Zadatak je ureda praćenje svjetskih i kontinentalnih višešportskih programa i aktivnosti međunarodnih sportskih federacija, prije svega u nadležnosti i pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog odbora. Predlaganje sudjelovanja na višešportskim natjecanjima i priredbama, predlaganje kriterija za odabir športaša i selekcija za nastup, posebno na Olimpijskim igrama. Organizacija poslova u pripremi sportaša i nacionalnih selekcija za nastup na Olimpijskim igrama i drugim višešportskim priredbama među kojima su i međunarodna natjecanja mladeži.

 

URED ZA PROGRAME LOKALNOG SPORTA (ULS)

Ured vodi pomoćnik glavnog tajnika za programe lokalnog sporta Siniša Krajač.
Zadatak je ureda poticanje i usklađivanje djelatnosti sportskih zajednica, posebno županijskih, ali i gradskih i općinskih, radi ostvarivanja utvrđene strategije razvoja sporta u Republici Hrvatskoj i izvršenja nacionalnog sportskog programa. Suradnja u izradi programa javnih potreba u sportu i usklađenje tih programa sa sportskim programom nacionalne razine.


RAČUNOVODSTVO 

Odjel računovodstva, voditeljica Marija Vodanović 
Praćenje realizacije proračuna HOO-a, priprema i provedba financijskog upravljanja, priprema podloga za kontrole, plan i analizu te koordinacija knjigovodstveno-računovodstvenih poslova. 


MARKETING

Službu vodi pomoćnik glavnog tajnika za marketing Ranko Ćetković 
Zadaća je kreiranje marketinške ponude HOO-a, planiranje djelatnosti i suradnje s partnerima u ostvarivanju prihoda kroz marketinšku djelatnost. Stvaranje povoljnog imidža HOO-a odgovarajućom promocijom djelatnosti članica i HOO-a. Skrb o poslovanju Hrvatske olimpijske obitelji, o međusobnom ispunjenju prava i obveza njegovih članica te o angažiranju novih potencijalnih partnera i sponzora. Suradnja s sponzorima, donatorima, partnerima i drugim poslovnim subjektima u svrhu realizacije programa hrvatskog sporta. 


PRAVNI I ZAJEDNIČKI POSLOVI

Službu vodi pomoćnica glavnog tajnika za pravne i zajedničke poslove Biserka Vrbek.
Zadaća je obavljanje savjetodavnih poslova u praćenju i primjeni zakonskih propisa koji se odnose na područje športa te drugih pravnih poslova u interesu sporta, pravna pomoć NŠS-ma i sportskim udrugama na lokalnoj razini, opsluživanje tijela HOO-a i njihovih radnih tijela u pravnim pitanjima. Priprema materijala za sjednice te skrb o provedbi zaključaka i odluka. Srb o primjeni međunarodnih pravnih pravila u hrvatskom sportu.