Nacionalni sportski savezi

 

Nacionalni sportski savezi, članovi Hrvatskog olimpijskog odbora u redovnom, pridruženom ili privremenom statusu. Nacionalni sportski savezi u redovnom članstvu podijeljeni su na saveze olimpijskih i neolimpijskih sportova, a koji u skupštini HOO-a imaju dva (olimpijski) odnosno jedan glas (neolimpijski). 

 
 
 

    Zagreb, 10. siječnja 2017. - Nakon blagdanske stanke dopredsjednice Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Sanda Čorak i Morana Paliković Gruden od utorka, 10. siječnja ponovo se sastaju s predstavnicima nacionalnih sportskih saveza (NSS) olimpijskih sportova, kako bi s njima raspravile njihove dugoročne planove te razne aspekte njihovog svakodnevnog djelovanja.

    Zagreb, 21. lipnja 2016. - Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Josip Čop sastao se 21. lipnja 2016. godine u sjedištu HOO-a s glavnim tajnicima nacionalnih sportskih saveza (NSS) na redovnom kolegiju.

    Zagreb, 4. studenoga 2015. – „Proračun HOO-a za 2016. godinu bit će veći za 30-40% u odnosu na 2015., ali to neće opteretiti državni proračun već će se Vladi uputiti zahtjev da se u hitnom postupku izmijeni regulativa u pogledu Pravilnika o utvrđivanju igara klađenja na daljinu što bi u kombinaciji sa postojećim sredstvima od igara na sreću činilo osnovu Financijskog plana HOO-a u Programu javnih potreba sporta državne razine, rekao je danas glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Josip Čop na kolegiju tajnika nacionalnih sportskih saveza.