Ispis

Statut HOO-a (pročišćeni tekst za internu upotrebu)

Statut HOO-a - Izmjene i dopune 2016.

 

Poslovnik o radu Etičkog odbora 2012
Pravilnik o pokroviteljstvu

Pravilnik o postupku pred Etičkim odborom HOO-a

Poslovnik o radu Vijeća - prosinac 2016.
Pravilnik o radu Komisije športaša HOO-a

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik za borbu protiv dopinga HOO-a

Pravilnik o postupku pred Disciplinskom komisijom

Pravilnik o unutarnjoj reviziji - 2015.

 

Poslovnik o radu Skupštine
Pravilnik o internim računovodstvenim politikama-pročišćeni tekst-listopad 2017.
Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - 2007.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a  - izmjene i dopune - 1.
Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 2.
Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 3.
Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 4.
Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 5.
Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 6.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 7.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 8.

Pravilnik o poslovodnom ustrojstvu HOO-a - izmjene i dopune - 9.

 

Odluke HOO-a o sastavu radne grupe za suradnju u pripremi Nacionalnog programa sporta

 

Obrazac - Zahtjev za izdavanje izvatka iz evidencije osvajača medalja