Popis zabranjenih sredstava 2018.

Upute za financijsku realizaciju programa NSS-a u proračunu HOO-a - ožujak 2017. - pročišćeni tekst

Upute za financijsku realizaciju programa NSS-a u proračunu HOO-a - ožujak 2017. - Izmjene i dopune

Zaključak - promjena naziva stavke u razvojnim programima

Kriteriji vrednovanja sportskog programa

Izvješće i nominacija za program sufinanciranja rada trenera

Obrazac - EKIPNI - Program II - 07

Obrazac - Individualni - Program II - 07

Obrazac - Program I - 07

Obrazac - velike priredbe u Hrvatskoj

Obrazac 1 - podaci o sportašu i nominacija za uvrštenje u Program

Obrazac 2 - godišnji i četverogodišnji rezultatski plan

Obrazac 3 - godišnji financijski plan

Obrazac 4 - izvješće o realizaciji razvojnih programa


RAZVOJNI PROGRAMI - Pravila, odluke i izvješća

Razvojni programi - Program I - Pravila

Razvojni programi - Program II1 - Pravila

Razvojni programi - Program II2 - Pravila

Razvojni programi - Program III - Pravila

Razvojni programi - Program V - Pravila

Program RPI - Odluka o iznosima potpore korisnicima - 2018.

Program RPII1 - Odluka o iznosima potpore korisnicima - 2018.

Program RPII2 - Odluka o iznosima potpore korisnicima - 2018.

Program RPIII - Odluka o iznosima potpore korisnicima - 2018.

Odluka o iznosu naknade koju osigurava HOO za sufinanciranje rada trenera u 2018. godini

Odluka o listi trenera za 2018. čiji se rad sufinancira sredstvima HOO-a

 

Pravila o kriterijima za sufinanciranje rada trenera