Kategorizacija hrvatskih sportaša je zakonski utemeljena  javna ovlast HOO-a u razvrstavanju sportaša od I. do VI. kategorije, ovisno koji je rezultat ili poredak ostvario na medunarodnom sportskom natjecanju, isključivo pod jurisdikcijom odgovarajućih sportskih institucija.  Osnov kategorizacije su kriteriji za svaki sport pojedinačno, olimpijski i neolimpijski.  Kategorizirani sportaši upisuju se u Registar koji ustrojava i vodi HOO, a izvod iz Registra dostupan je na službenim web stranicama

Mišljenje porezne uprave MF o obvezi plaćanja upravnih pristojbi - kategorizacija sportaša

KAT1 Obrazac_kategorizacije

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - prosinac 2016. (pročišćeni tekst)
Izmjene i dopune pravilnika o kategorizaciji - prosinac 2016. 
Pravilnik o kategorizaciji sportaša - 2015

Pravilnik o kategorizaciji sportaša A turniri i norme za 2018. godinu

Odluka o statusu Hrvatskog veslačkog saveza za primjenu članka 8.stavak 2. Pravilnika o kategorizaciji sportaša u 2018. godini 
Odluka o ispravku u kriterijima kategorizacije u sportovima: stolni tenis, taekwondo i kuglanje u Pravilniku o kategorizacije sportaša
Odluka o primjeni kriterija kategorizacije sportaša u Pravilniku o kategorizaciji sportaša za orijentacijski sport - precizna orijentacija
Odluka o statusu Hrvatskog veslačkog saveza za primjenu članka 8.stavak 2. Pravilnika o kategorizaciji sportaša u 2018. godini
Odluka kojom se ne prihvaća zamolba Hrvatskog kajakaškog saveza za primjenu članka 8. stavak 2.Pravilnika o kategorizaciji u 2018. godini

 

Odluka o primjeni članka 8. stavaka 2. Pravilnika o kategorizaciji sportaša za ženski vaterpolo

Odluka o primjeni kriterija kategorizacije sportaša u atletici u Pravilniku o kategorizaciji

Obavijest podnositeljima zahtjeva za kategorizaciju

Kriteriji za kategorizaciju sportaša od 1.1.2017.
Kriteriji za kategorizaciju sportaša na snazi do 31.12.2016.

 

Obavijest podnositeljima zahtjeva za kategorizaciju - upravne pristojbe