POREČ, 1. listopada 2011. – Općom skupštinom Europskog fair play pokreta (EFPM) u Poreču, u villi Polesini 1. listopada 2011., završen je 17. Europski kongres fair play pokreta čiji su domaćini bili Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski fair play odbor i grad Poreč, član hrvatske marketinške olimpijske obitelji. Opća skupština okupila je brojne predstavnike nacionalnih fair play odbora europskih zemalja, europskih nevladinih sportskih organizacija, među kojima Europskih olimpijskih odbora (EOC), Europske nevladine sportske organizacije (ENGSO) i EPAS-a (Prošireni djelomični sporazum o sportu Vijeća Europe).

POREČ, 1. listopada 2011. – Općom skupštinom Europskog fair play pokreta (EFPM) u Poreču, u villi Polesini 1. listopada 2011., završen je 17. Europski kongres fair play pokreta čiji su domaćini bili Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski fair play odbor i grad Poreč, član hrvatske marketinške olimpijske obitelji.

Opća skupština EFPM-a okupila je brojne predstavnike nacionalnih fair play odbora europskih zemalja, europskih nevladinih sportskih organizacija, među kojima Europskih olimpijskih odbora (EOC), Europske nevladine sportske organizacije (ENGSO) i EPAS-a (Prošireni djelomični sporazum o sportu Vijeća Europe).

17. Europski fair play kongres koji je trajao od 28. do 30. rujna 2011. u Istarskoj sabornici u Poreču iznjedrio je brojna gledišta i prijedloge na temu "Je li šport dio kulture: Fair play kao dio sportske kulture" kao i njegove podteme "Mediji i nasilje u sportu“, „Utjecaj sporta na moralne promjene u društvu“, Fair play i ponašanje navijača“ i „Etičko ponašanje trenera“.

Svoj su doprinos dali hrvatski i međunarodni stručnjaci i znanstvenici iz područja kinezioloških znanosti, medija, političkih znanosti, kulture, olimpijskog obrazovanjai drugih djelatnosti. Kongres je završio okruglim stolom na temu „Kultura, mediji i sport“.


Zbornik sažetaka radova 17. Europskog fair play pokreta


Hrvatski olimpijski odbor jedan je od četrnaest osnivača Europskog fair play pokreta (EFPM-a) utemeljenoga 1994. U suradnji s Hrvatskim zborom sportskih novinara osnovao je u svibnju 2006. godine Hrvatski fair play odbor čiji je zadatak trajno i sustavno promicanje fair playa na načelima tolerancije i međusobnog poštovanja u svim oblicima športa. Odbor broji 15 članova a predsjednica je Biserka Perman, vrhunska hrvatska športašica u kuglanju.